Avertir le modérateur

thuyha

Tất cả các bài luận văn đều do người ngoài đưa ra đề tài trong khi đối thoại, trực tiếp hoặc trên mạng, ... theo thời gian được chia ra nhiều loại câu hỏi : Kinh nghiệm tuổi già (Tập I), Triết lý từ cuộc sống (Tập II), Triết lý đạo Phật (Tập III), Năng lượng tự nhiên (Tập IV). Rất mong được tham khảo và trao đổi ý kiến với bạn để tìm hiểu và rút tỉa kinh nghiệm ... trong những ngày còn lại ?

Cuoi.jpg

Các tập sách luận văn trên đã thành hình nhờ các bạn sau đây : Nguyễn Phước Khánh (đã đ/n viết về kinh nghiệm tuổi già của người "nhỏ tuổi" và NLTN), Trần Thành Long, Bùi Văn Minh, Nguyễn Trung Như, HT Thích Tịnh Hạnh, HT Thích Hạnh Hải, Sư Huynh Hubert, Vũ Hải Long, Nhân Dân, Phạm Ngọc Tới, TIM Aline Rebeaud, François Damien, Gérald Dahan, Axel Kahn, Lưu Nghĩa Trí, Lucien Trọng, Lê Thanh Tùng, Cazes Thị Phương, Mặc Đỗ, Bùi Đức Hào, Nguyễn Đôn Phước, Bùi Văn Hải, Trần Ngân Diệp, Lê Minh Tuyền, Félix Florentin, Vũ Ngọc Lan ...

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu