Avertir le modérateur

Năm mới quyết tâm mới ?

Kết quả khoa học lạ lùng

Năm mới quyết tâm mới

 

raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=414993cd-080f-ef22-1cc6-3e000001cd00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBYoeQjw1LtGzhv6hRdi7yFVE2eNrzEBLx5TggS1Fj7Q51tGmyqU_A3Obbkjmge12xm8n-OiwpzQ1N7mt6pVyDVB

 

Quyết tâm cho năm mới ?

Có bạn thường nghĩ rằng « đã vạch ra con đường đi, thì cứ đi trên đó » ?

Nhưng lại quên lúc đi trên con đường đó thì mọi sự đã thay đổi rồi … vậy thì phải làm sao ?

Có hai cách : duy tâm và duy vật. Xin miễn bàn thêm, ví dụ về « hưởng nhàn ».

A) Vạn vật biến chuyển không ngừng

Nature b.jpg

Bởi vậy trên con đường bạn đi sẽ đầy chông gai và mưa gió : làm thế nào giữ vững cân bằng sẵn sàng thay đổi vị trí thế đứng để không bị trượt ngã ?

Nature fc.jpg

Trên đường đời cũng vậy, đừng bám víu « tình, tiền, tài và danh vọng » thì sẽ không vấp ngã, buồn bực thất vọng.

XaNhau a.jpg

B) Con người có suy nghĩ

Cerveau.jpg

C) Con người có tự do

ChoBenThanh.jpg

Những quyết tâm cho năm mới :

- Bỏ hút thuốc ?

- Bỏ rượu ?

Resolution a.jpg

XaNhau.jpg     

OKChiaTay.jpg

Paris, 11-12-2016

Người Vô Sản

Les commentaires sont fermés.

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu