Avertir le modérateur

Bản chất con người (tiếp theo 1)

 Bản chất con người (tiếp theo 1)

photo b1.jpg

A- Từ khi trẻ mới ra đời thì bộ óc nó có tới 200 tỷ tế bào thần kinh, nhiều gấp 2 lần so với người đã trưởng thành ! Bởi vậy ta có thể so sánh với máy vi tính có bộ phận điều hành windows từ thế hệ 1 cho tới thế hệ 10, có khả năng dự trữ từ 0,4 Go tới 4,0 Go tức là 10 lần hơn (lấy tạm con số này để so sánh với tế bào thần kinh nhé). Tuy nhiên cũng chưa nhiều bằng 100 tỷ đâu.

B- Trẻ vào đời thì bản chất của nó chưa hoàn chỉnh, cần cha mẹ chỉ dạy, từ cách vui chơi khám phá chuyện này chuyện nọ, biết thương mến cha mẹ, biết đối xử với bạn bè, biết suy nghĩ giao tiếp với mọi người. Trái lại một đứa trẻ mà cha mẹ không trông nom dạy dỗ … buồn thui thủi ngồi một chỗ chẳng chơi với ai, đến khi lớn lên trở thành ích kỷ không giao thiệp bạn bè. Đó có phải là bản chất thay đổi được không ? Do sự tác động của cha mẹ và môi trường xã hội ?

photo b3.jpg

C- Một mạng lưới được hình thành với tất cả những kết nối từ những tế bào thần kinh với nhau. Một tế bào thần kinh có thể liên kết với 10 000 tế bào thần kinh khác ! Mạng lưới này có « thông minh » hay không tùy thuộc vào những gì đứa trẻ đã học hỏi khi khám phá cuộc sống, với tất cả mọi tình huống phức tạp gặp phải … tất nhiên với những phương thức đối đáp mà mạng lưới này đã lập ra. Bản chất của nó là như vậy, tức là đã thay đổi từ khi mới lọt lòng.

photo b6a.jpg

D- So sánh với con chim khi ra khỏi vỏ trứng, trước hết nó tập bay (bắt chước con chim mẹ). Đó là phản ứng tự nhiên. Khác với con người vì đứa trẻ cần có sự yêu thương của cha mẹ mà nảy sinh ra tình cảm, tư tưởng. Con chim mẹ giúp chim con tập bay, chẳng qua là phản ứng sinh tồn tự nhiên, không phải là tình cảm của chim mẹ đối với chim con.

photo b6.jpg 

E- Trở lại mạng lưới của máy vi tính, hệ điều hành của nó có « thông minh » không ? Điều này tùy thuộc vào cách lập trình của nó … có phải giống như mạng tế bào thần kinh không ? Tức là « thông minh » thật sự : bản chất « thông minh » này không thay đổi được. Tuy nhiên qua một thời gian xử dụng, tức là có va chạm với bên ngoài khi bạn lên mạng và kết nối với nhiều môi trường. Khi đó bạn có thể bị nhiễm vi-rút, nói một cách nôm na là bị ảnh hưởng bên ngoài. Có điều máy vi tính khi hỏng thì còn sửa được, nhưng đối với con người thì sao ?

photo b5.jpg

Bình luận cho vui :

Các nhận xét trên đây có phải là khách quan dựa vào thực tế không ? Rất mong được chỉ bảo nếu có sai lầm. Cám ơn bạn nhiều.

Xin đáp : Đúng là dựa vào thực tế vì nó không phải là duy tâm (chủ quan, muốn sự vật xảy ra theo ý mình) nhưng là duy vật (khách quan, nhận xét sự vật một cách khoa học). Xin nhắc lại 4 quy luật để nhận xét sự vật :

- Vạn vật biến chuyển không ngừng ;

- Tác động qua lại, mọi vật liên quan ;

- Biến chuyển chất thành lượng ;

- Mâu thuẫn và sự thống nhất đối lâp ;

Khi ta nói « bản chất con người không thay đổi » tức là cách nói duy tâm, chủ quan và dựa vào lòng tin.

Khi ta nói « bản chất con người có thể thay đổi được » thì là cách nói duy vật, khách quan và dựa vào thực tế (vạn vật biến chuyển, tác động qua lại).

photo c5.jpg

Chú ý : Trên đây có trích dẫn về duy vật (Sơ Giản Lý luận MácXit - Xtalin) làm cho ta có thể hiểu lầm MácXít Lênin là kim chỉ nam cho mọi hành động. Không phải vậy đâu, kim chỉ nam là dựa vào cách nhận xét sự vật một cách khách quan, cách nhận xét duy vật giúp ta hiểu được nhiều vấn đề xã hội một cách chính xác, hầu không vấp ngã và đạt được kết quả.

photo c3.jpg

Khi nhận xét sự vât : Người Duy Tâm sẽ chủ quan và muốn sự vật xảy ra theo ý mình, còn người Duy Vật thì khách quan và dựa vào thực tế theo quy tắc vạn vật biến chuyển và tác động qua lại, bởi vì không có gì bất di bất dịch nhưng tiến hóa và biến chuyển không ngừng : khi nắng khi mưa, gió bão, vui buồn, sung sướng, hạnh phúc, khổ sở, giàu nghèo, chia tay, xum họp, được thua, mất mát, may mắn, khỏe mạnh, đau ốm v.v.

photo c3a.jpg

Tiếp theo 1

TP HCM, 16-08-2017

Người Vô Sản 

 

Écrire un commentaire

Optionnel

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu