Avertir le modérateur

  • Thành công và thất bại ?

    Mình không nghe cuộc phỏng vấn TT Pháp ngày chủ nhật 15/10 vừa qua … nhưng sau đây là câu nói : « Trong xã hội có nhiều người phụ nữ hoặc đàn ông đã thành công bởi vì họ có tài » và câu nói bất hủ này nữa « Có những người thành công và những người không có gì » « ý nói chẳng ra gì cả ! » hoặc mới đây 26/05/2018 « Làm sao thằng đực rựa da trắng có thể lo cho ngoại ô được ! » làm cho mình có cảm hứng làm bài luận văn như một đề thi tú tài sắp tới (Emmanuel Macron bị dân biểu Bỉ làm nhục 17/04/2018 tại Quốc Hội Châu Âu).

    Xin hỏi : Thành công là gì và có tài là gì ?

    perdue.jpg

    Lire la suite

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu