Avertir le modérateur

Thay đổi thể chế ở Việt Nam ?

Thay đổi thể chế ở Việt Nam ?

Nguyễn Du : « Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! »

Khi vui củ ấu cũng tròn,

Ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông.

Khi vui nước đục cũng trong,

Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ.

1- Đặt vấn đề

Từ sau ngày giải phóng 30-04-1975 các vị lãnh đạo đã thấy trước những khó khăn : « Trong thời chiến thì giữ được đoàn kết, nhưng xây dựng hòa bình mới khó ! ». Các vị đã thấy trước những khó khăn khi xây dựng hòa bình, dựa vào lý luận duy vật : nhìn sự vật một cách thực tế, nhưng lại hoàn toàn bất lực !

Xin miễn bàn về duy vật đã được dẫn chứng nhiều trong các bài luận văn. Các vị đã thấy rõ khi xây dựng hòa bình sẽ có rất nhiều vấn đề đặt ra (khác với thời chiến chỉ có một mục đích duy nhất « chống Mỹ cứu nước »). Yếu tố con người lại phức tạp, không phải chỉ có « chống Mỹ cứu nước », nhưng lúc va chạm đến quyền lợi cá nhân, chức vụ, địa vị xã hội, tình, tiền, tài và danh vọng mình đã bàn tới nhiều !

2- Chế độ CS

Mọi người ai cũng biết rõ thế nào là CS ? Độc đảng nắm quyền hành pháp và lập pháp, độc tài chuyên chính thiếu dân chủ do cách quản lý nhà nước dựa vào BCT. Không thể so sánh ĐCSVN với các nước tây âu vì họ còn có lá phiếu, lá phiếu ở QH chưa phải là dân chủ thật sự vì bị ảnh hưởng của BCT ! Tuy nhiên ta cũng có thể nhận thấy có nhiều phe khác nhau thân TQ hoặc thân Mỹ … xin tạm chia làm 5 nhưng vấn đề trung tâm là tham nhũng.

 3- Nước Việt Nam

Dầu có tham nhũng nhưng người dân vẫn sống … hiện nay bình quân đầu người là 2000 usđ nhưng theo ông Giám Đốc Takehiko Nakao, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (BAD) đã nói tại Hà Nội ngày 17/6/2016 vừa qua về Việt Nam … sẽ có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới vào năm 2050, dự đoán là 40 000 usđ ! với điều kiện phải có một thể chế công bằng và dân chủ. Tin mới 21/10/2018 : vnđ được xem là đồng tiền ổn định nhất Á Châu … không mất giá so với đồng usd (1-2% thôi).

Người dân cứ sống và làm ăn, cùng bao nhiêu tổ chức từ thiện (trong đó có cô Tim Aline là người Thụy Sỹ, nay vừa khánh thành trung tâm bảo dưỡng xã hội ở Đak-Nông với 120 trẻ em). Vậy ta đừng chỉ trích chế độ tham nhũng và không chống đối gì cả ?

 4- Tự lập

Hãy chia đất Việt Nam thành 6 vùng tự trị. 5 vùng cho 5 phe + 1 phe trung lập. Tất nhiên một phe thắng thế đang cầm quyền đã và đang tìm đủ mọi cách để loại trừ kẻ đối lập ! Ta thử hình dung và tha thứ mọi bất công do ĐCSVN gây ra, nếu họ chịu chia đất :

Mỗi vùng quản lý do dân bầu ra, gồm khoảng 15-20 triệu dân. Mỗi phe một vùng tự trị. Mỗi vùng ngoài việc tự trị còn bầu ra 24 đại biểu, tất cả là 144 người để lo việc chung cho cả nước như quốc phòng, giáo dục, v.v. Ngân quỹ do mỗi vùng đóng góp 40%.

5- Nguyên tắc hoạt động

Vùng nào có ngân quỹ phát triển cao, dựa vào bình quân đầu người sẽ trích ra 10% cho quỹ tương trợ hầu cứu giúp những nơi kém may mắn (thiên tai, tai nạn …) trong nước hoặc trên thế giới. Quỹ này gồm có 72 người đại diện cho 6 vùng.

Hãy xem làng tự trị 100%, tuy chỉ có 3 ngàn người …

Chúc vui và cho ý kiến để sửa. Cám ơn nhiều.

Paris, 05-10-2018

Người Vô Sản

Écrire un commentaire

Optionnel

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu