Avertir le modérateur

Chính sách chống tham nhũng thời Ming-Lê Sơ

Vua Lê Thánh Tôn và những độc chiêu trị quan tham nhũng

Để loại trừ tệ tham nhũng của quan lại, ngay từ khi mới lên ngôi, vua Lê Thánh Tôn đã có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt.

Sau vài năm chống tham nhũng, nhà vua thấy rằng cần phải có bộ luật rõ ràng để chống tham nhũng. Đó là một trong những lý do ra đời của Bộ Luật Hồng Đức 1483. Bộ luật đã định rõ tội danh và hình phạt với các quan lại tham nhũng. Trong số 722 điều, có tới 40 điều nói về việc chống tham nhũng.

1- Nhà vua gương mẫu nhất trong lịch sử

Lê Thánh Tôn khi ban hành bộ Luật Hồng Đức đã nói với các đại thần : « Pháp luật là phép công của Nhà nước, ta và các ngươi phải cùng tuân theo » cách nay trên 500 năm.

2- Bộ luật được làm nền tảng cho luật pháp phương Tây :

Đến cuối thế kỷ XX, Đại học Ohio, nước Mỹ, đã cho dịch và xuất bản bằng Anh ngữ toàn bộ văn bản cùng những khảo cứu kỹ càng bộ Luật Hồng Đức, dày 3 tập. Giáo sư Ô-li-vơ Ốt-man (Oliver Oldman), Chủ nhiệm khoa Luật Á Đông của Đại học Harvard đã đánh giá rất cao Luật Hồng Đức, coi đó là hệ thống luật “với nhiều sự tương đương về chức năng so với những quan niệm luật pháp phương Tây cận hiện đại ...”.

3- Lê Thánh Tôn trong việc bảo vệ độc lập dân tộc và lãnh thổ :

Năm 1471, Lê Thánh Tôn chỉ dụ với quan Thái bảo Lê Cảnh Huy rằng: “Một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào tự nhiên vứt đi được. Phải kiên quyết tranh luận, không để họ lấn dần. Nếu họ còn không theo, có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, biện bạch rõ lẽ phải trái. Nếu người nào dám đem một thước núi, một tấc đất đai của Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc, kẻ ấy phải bị trị nặng (tru di)”[11: tr 112]

Câu nói đó có thể được xem như quan niệm chính trị rất cơ bản trong nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước của  Lê Thánh Tôn.

4- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ :

Bộ luật Hồng Đức công bố năm 1483 có điều khoản 74, 88 về bảo vệ đất đai ở biên giới như sau : “những người bán ruộng đất ở biên cương cho người nước ngoài thì bị tội chém”; Quan phường xã biết mà không phát giác cũng bị tội; “Những người đẵn tre, chặt gỗ ở nơi quan ải thì bị xử tội đồ” (đồ là đầy đi làm khổ sai).

5- Vài nét nổi bật khác :

- Bảo vệ người dân : Nhiều quy định của bộ luật tập chung  chống lại sự đàn áp, ức hiếp, sách nhiễu của cường hào, quan lại ;

- Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ : Một số quy định về quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số ;

- Dân chủ “lấy dân làm gốc”, lấy làng xã làm nền tảng của quốc gia…

- So sánh với ngày nay ? Hơn 500 năm trước, trong bộ luật Hồng Đức đã có những quy định về trách nhiệm của xã hội, nhất là của quan chức đối với trẻ em, phụ nữ, người tàn tật, người già yếu ... Đây chính là một trong những điểm tiến bộ, nhân đạo của pháp luật thời Hậu Lê.

Vậy thì sự tiến hóa của xã hội từ thuở khai sinh cho tới nay, từ khi ăn lông ở lỗ, sống theo bộ lạc, rồi thời đại phong kiến trước đây, tới xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa ... Một sự sáng tạo của ĐCSVN là tiến thẳng từ chủ nghĩa phong kiến tới chủ nghĩa xã hội mà không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa như ở các nước phương Tây ! 

Paris, 15-10-2018

Người Vô Sản

 

Écrire un commentaire

Optionnel

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu