Avertir le modérateur

Sơ Giản Lý Luận Duy Vật (Phạm Đồng)

Sau đây là tóm lược bài học về Duy Vật (lý luận khách quan) do Anh Phạm Đồng biên soạn.

photo h PhamDong.jpg

Têt Công Nhân 20-01-2010 tại Petit Musc

Đây là lý luận dựa vào thực tế vì nó không phải là duy tâm (chủ quan) nhưng là duy vật (khách quan). Xin nhắc lại 4 quy luật để nhận xét sự vật :

- Vạn vật biến chuyển không ngừng ;

- Tác động qua lại, mọi vật liên quan ;

- Biến chuyển chất thành lượng ;

- Mâu thuẫn và sự thống nhất đối lâp ;

Khi ta nói « bản chất con người không thay đổi » tức là cách nói duy tâm, chủ quan và dựa vào lòng tin.

Khi ta nói « bản chất con người có thể thay đổi được » thì là cách nói duy vật, khách quan và dựa vào thực tế (vạn vật biến chuyển, tác động qua lại).

Chú ý : Trên đây có trích dẫn về duy vật (Sơ Giản Lý luận MácXit - Xtalin) làm cho ta có thể hiểu lầm MácXít Lênin là kim chỉ nam cho mọi hành động. Không phải vậy đâu, kim chỉ nam là dựa vào cách nhận xét sự vật một cách khách quan, cách nhận xét duy vật giúp ta hiểu được nhiều vấn đề xã hội một cách chính xác, hầu không vấp ngã và đạt được kết quả.

Khi nhận xét sự vât : Người Duy Tâm sẽ chủ quan và muốn sự vật xảy ra theo ý mình, còn người Duy Vật thì khách quan và dựa vào thực tế theo quy tắc vạn vật biến chuyển và tác động qua lại, bởi vì không có gì bất di bất dịch nhưng tiến hóa và biến chuyển không ngừng : khi nắng khi mưa, gió bão, vui buồn, sung sướng, hạnh phúc, khổ sở, giàu nghèo, chia tay, xum họp, được thua, mất mát, may mắn, khỏe mạnh, đau ốm v.v. (xin mời bạn xem cho vui : cuộc đời là biển khổ)

BiênChung a

BienChung-b-copie-1.jpg

BiênChung c

BiênChung d

BiênChung e

BiênChung f

Xin Mặt Trời Ngủ Yên

Paris, 20/07/2013

Người Vô Sản

 

Chú thích : chữ MácXít ở đầu trang có thể làm cho người đọc hiểu lầm, xin nói rõ là lý luận

Duy Vật Biện Chứng, một phương pháp nhận xét sự vật một cách khách quan (khoa học, thực tế) khác với Duy Tâm là cách nhận xét sự vật một cách chủ quan theo sở thích của mình.


Le Dessous des cartes "Un ou deux Vietnam ?" sur Arte (1/2)


Le Dessous des cartes "Un ou deux Vietnam ?" sur Arte (2/2)


Saigon l'intrépide (France3 - Thalassa)

 

Les commentaires sont fermés.

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu