Avertir le modérateur

Tham, sân, si là gì ?

Tham, sân, si là gì ?

 

Đó là câu nói « tắt » của 3 trên 18 câu :

Sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý,

Sáu thức : nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân và ý,

Sáu trần : sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp,

Nhân lên 2 thể : tốt và xấu (18 x 2 = 36)

Thêm vào đó có 3 thời : quá khứ, hiện tại và tương lai (36 x 3 = 108)

Bởi vậy mới có các chuỗi hạt 18, 36 hoặc 108.

Với tham, sân, si thôi bạn sẽ có các trường hợp sau :

Tham mà không sân và si, sân mà không tham và si, si mà không tham và sân,

Tham và sân mà không si, sân và si mà không tham, si và tham mà không sân,

Vị chi là 6 trường hợp !

Nhưng với tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến thì có những 720 trường hợp,

Bạn « tu » được không ?

the-duc-duong-sinh-b-copie-4.jpg

Tức là phải biết 720 cách khác nhau đó rồi mới hành « thiền » ?

Cộng thêm với 4 căn nữa (trên số 12) sẽ có 3 628 800 trường hợp khác nhau,

Chưa kể tới 12 căn cho đủ !

Nếu là 6 căn, 6 thức, 6 trần thì sao ?

Sẽ có một con số kinh khủng.

Chưa thêm vào sự xấu và tốt,

Chưa thêm vào quá khứ, hiện tại và tương lai,

Sẽ ra một con số dài hàng tỷ tỷ tỷ không bao giờ đếm cho hết được :

Vậy thì "Tham, Sân, Si" là gì mà rất nhiều người nói tới ?

Paris, 11/03/2013

Nguyễn C.H.

 

Écrire un commentaire

Optionnel

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu